محورهای اصلی کنفرانس

     
پرورش زنبور عسل بوم‌شناسی زنبور عسل زنبور عسل و حفظ محیط زیست
     
فرآورده‌های زنبور عسل و بهره‌گیری از آن‌ها زیست‌شناسی زنبور عسل نقش زنبور عسل درتنوع و تولیدات گیاهی
     
عسل و صنایع غذایی استانداردهای عسل طبیعی فرآورده‌های زنبور عسل و سلامت
     
باقیمانده سموم و داروها در فرآورده های زنبور عسل ارزش اقتصادی و اشتغال‌زایی زنبورداری در ایران صنعت پرورش زنبور عسل در ایران
     
 چالش‌ها و راهکارهای توسعه صنعت زنبورداری صادرات، تجاری سازی و برندسازی نقش صنعت زنبورداری در توسعه
     
ژنتيك و اصلاح نژاد زنبور عسل بهداشت و بيماريهاي زنبور عسل پرورش ملكه و تلقيح مصنوعي