تعرفه های ثبت نام

 

ضمن قدردانی از استقبال گسترده اساتید، محققان، کارشناسان و دانشجویان محترم  به اطلاع می‌رساند به منظور انجام فرآیند ثبت‌نام و پذیرش نهایی مقالات، حداقل یکی از مؤلفان هر مقاله باید در کنفرانس ثبت‌نام نماید. در غیر اینصورت، مقاله مزبور در مجموعه مقالات چاپ نخواهد گردید.

هزینه ثبت نام  شرکت کنندگان با مقاله بعد از داوری و در صورت پذیرفته شدن مقالات دریافت خواهد شد و در مرحله ارسال مقاله نیازی به پرداخت وجه ثبت نام نیست. ولی شرکت کنندگان بدون مقاله از همان ابتدا می توانند هزینه مربوطه را از طریق پنل شخصی خود واریز نموده و مراحل ثبت نام نهایی را تکمیل نمایند.

 

هزينه هاي ثبت نام :

 

مقاله دهندگان حضوری و غيرحضوري :

تا تاريخ 20 خرداد 98

دانشجو   1500000 ریال

غير دانشجو   2000000 ریال

از تاريخ 20 خرداد 98 به بعد:

دانشجو   2000000 ریال

غير دانشجو   2500000 ریال

- شامل: داوری مقاله ، صدور کارت اینترنتی ، حضور در کنفرانس ، حضور در پنل های تخصصی و ارائه های مقالات، دریافت گواهینامه پذیرش و چاپ مقاله با ذکر نام تمام نویسندگان، دریافت گواهینامه  ارائه مقاله با ذکر نام فرد ثبت نام کننده ، کتاب مجموعه چکیده مقالات ، لوح فشرده مقالات کامل ، پذیرایی بین جلسات ، هدایای کنفرانس، نهار روز کنفرانس.

 

شرکت کنندگان بدون مقاله :

تا تاريخ 20 خرداد 98

شركت كنندگان بدون مقاله ( دانشجو )  1500000 ریال

شركت كنندگان بدون مقاله ( غير دانشجو)  2000000 ریال

از تاريخ 20 خرداد 98 به بعد:

شركت كنندگان بدون مقاله ( دانشجو )   2000000 ریال

شركت كنندگان بدون مقاله ( غير دانشجو)   2500000 ریال

- شامل: صدور کارت اینترنتی ، حضور در کنفرانس ، شرکت در جلسات، دریافت گواهینامه حضور در کنفرانس ، حضور در پنل های تخصصی و ارائه های مقالات، بسته کتاب مجموعه چکیده مقالات ، لوح فشرده مقالات کامل ، پذیرایی بین جلسات ، هدایای کنفرانس، نهار روز کنفرانس.

 

دستور العمل هزينه هر مقاله بيشتر:

هر نفر می تواند چند مقاله را از طریق سامانه کاربران سایت کنفرانس ثبت نماید، که در صورت تایید چند مقاله توسط داوران، هزینه ثبت نام مقاله اول بصورت کامل می باشد. هزینه ثبت نام هر یک از مقالات بعدی برای شرکت کنندگان اصلی ، حضوری و غیر حضوری به ترتیب زیر می باشد:

 

دانشجو هر مقاله:  800000 ریال

غير دانشجو هر مقاله: 1000000 ریال

 

تذکرات مهم براي ثبت نام کنندگان:

*مقاله دهنده یا نویسنده مقاله شخصی است که مقاله به نام او در سایت کنفرانس ارسال و ثبت نام شده است و در روز کنفرانس مقاله پذیرفته شده را (شفاهی – پوستر) ارائه می نماید و گواهی پذیرش و چاپ مقاله با ذکر عنوان مقاله و نام تمام نویسندگان و گواهی حضور و ارائه مقاله با ذکر عنوان مقاله و نام وی به او اعطا می گردد.

 

تذکر:

- - کلیه پرداخت ها اینترنتی و از طریق پنل شخصی منو ثبت نام نهایی به صورت آنلاین می باشد.

- ارائه کارت دانشجویی و یا گواهی اشتغال به تحصیل برای ثبت نام کنندگان دانشجویی الزامی می باشد.